NHẢM CÁI COI


Thuận vợ thuận chồng

“Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”

Nghĩ: Cứ như biển Đông là cái ao cái đầm làng mình í nhỉ?

- À ừ, ngày xưa cả đời không đi khỏi lũy tre làng mà!

Lại nghĩ: Tát biển Đông… rồi đổ nước đi đâu?

- Biển Đông thì vẫn còn nguyên! Vậy ra từ xưa đến nay “thuận vợ thuận chồng” là điều hơi bị hiếm.

P/S: Giả sử tát cạn biển Đông thì sao?

- Thì biển đảo sẽ thành… đất liền.

Ô, vậy rất nên “thuận vợ thuận chồng”, bạn nhỉ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét