Về sách mới


Quay qua quay lại
TT - Những tản văn ngăn ngắn của Nguyễn Thị Hậu vừa sinh động vừa mang một sắc thái cảm xúc pha kịch tính rất đương đại.
Nó như từng góc cuộc sống của chị được chủ ý ngắt ra trong nhiều tâm trạng, rồi hồn nhiên xếp lại thành tập, để khi đến tay mọi người tất cả sẽ là một chuỗi cuộc sống bình thường thôi nhưng thú vị do bởi người viết đã toàn tâm toàn ý với nó - tức là với cả cuộc sống bề bộn của mình.
Cho nên chuyện bếp núc, chuyện đi chợ, chuyện kẹt xe, thăm thú các vùng miền, kiến thức khảo cổ nằm trong các tầng văn hóa... đan quyện vào nhau khiến mọi người tặc lưỡi: Nguyễn Thị Hậu quay qua quay lại mà viết thành khối chuyện.
Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp ấn hành 8/2010
L.ÐIỀN

Nguồn: http://tusach.tuoitre.vn/ArticleView.aspx?ArticleID=395099&ComponentID=172

0 nhận xét:

Đăng nhận xét