HẬU KHẢO CỔ QUA MẮT ĐIỆP GIANG


Xe đạp ở Hà lan
Công viên trước trường Điệp Giang học

Chưa đến mùa Tulip mà đang mùa hướng dương

Cảng Rotxterdam
Phố cổ Hà Lan
Hai chị em bên Nhà thờ Đức bà Paris
Tặng sách cho anh chị rất thân quý.

Tạm biệt Paris...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét