MÔT GÓC SEOUL

SÔNG HÀN - MỘT BÊN BỜ SÔNG MỚI DỠ BỎ ĐƯỜNG TRÊN CAO
BÊN KIA VẪN CÒN ĐƯỜNG TRÊN CAO XÂY CÁCH ĐÂY VÀI CHỤC NĂM
NHÀ THỜ GIỮA NHỮNG KHU NHÀ HIỆN ĐẠI
GA SEOUL XÂY TỪ CUỐI TK 19, ĐANG ĐƯỢC TRÙNG TU, BÊN CẠNH ĐÃ XÂY GA MỚI HIỆN ĐẠI
MÙA THU
ĐƯỜNG LÊN THÁP TRUYỀN HÌNH
SEOUL NHÌN TỪ TRÊN CAO
THÁP TRUYỀN HÌNH SEOUL

0 nhận xét:

Đăng nhận xét