BẢO TÀNG QUẢNG TÂY

ĐÈN ĐỒNG THỜI HÁN: CỔ VẬT TIÊU BIỂU CỦA QUẢNG TÂY (TRÊN)
NHỮNG CỔ VẬT ĐỒNG THỜI HÁN (DƯỚI)
ĐỒ ĐÁ THỜI ĐÁ MỚI
(Ở QUẢNG NINH NƯỚC TA CŨNG TÌM THẤY NHIỀU HIỆN VẬT ĐÁ TƯƠNG TỰ)

TRƯNG BÀY ĐỒ ĐỒNG THỜI TẦN - HÁN

TRỐNG ĐỒNG
(Mấy năm trước tại đây trưng bày cả một gian lớn, nay chỉ trưng bày chung trong phòng về đồ đồng)
MÀN HÌNH 3 D CẢNH NHẢY MÚA THỜI TIỀN SỬ

NHỮNG NGÔI NHÀ DÂN TỘC CHOANG


NHÀ THEO MÔ HÌNH TRỐNG ĐỒNG (phòng chiếu phim cho học sinh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét