MỘT ĐOẠN BẾN MỄ CỐC (QUẬN 8)

Từ cầu Xóm Củi đi từ quận 5 sang quận 8, rẽ phải ngay chân cầu, theo đường Bến Bình Đông đi mãi đi mãi... là đường bến Mễ Cốc. Đi hòai đi hòai, hết đường bến Mễ Cốc cũng là hết quận 8. Đọan đường Bến Bình Đông bên kia sông Quận 5,6 là Đại lộ Đông Tây. Còn đường bến Mễ Cốc thì bên kia vẫn còn cảnh yên bình như vậy đây.

Sẽ quay lại đây chụp hình một vài ngôi nhà của xưa còn lại. Mấy ngày này cây kiểng hoa kiểng đã bày bán dọc bến Bình Đông, vẫn còn một chút cảnh quan Tết xưa của một Sài Gòn "trên bến dưới thuyền"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét