VƯỜN NHÀ NGỌAI

Cây mai lão trên trăm tuổi trong vườn nhà ngọaivẫn còn giàn trầu, dù ngọai đã xa...

Mận Hòa An đang vào mùa

Xòai cát Hòa An - Cao lãnh ngon có tiếng, đúng mùa xoài khỏang tháng Tư.
Chùa quê ngoại (Hòa An - Cao Lãnh, Đồng Tháp)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét