MIỀN TÂY (1)

Cau vườn nhà
Xóm dưới chân cầu Cần Thơ


Sông Hậu, đọan qua Cần Thơ


Cầu Cần Thơ (nhìn từ... trên xe)


Cầu Cần Thơ (nhìn từ bờ Nam)


Kênh rạch miền tây


Cầu Mỹ thuận (từ bờ Nam)


Cảnh quen thuộc của miền tây: hàng lu chứa nước mưa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét