MIỀN TÂY (2) - CÀ MAU

MIỀN TÂY (2) - CÀ MAU

bởi Hậu Khảo Cổ Nguyễn vào ngày 15 tháng 4 2011 lúc 11:19 sáng
Vòng xoay trung tâm TP Cà Mau
bến đò đi Đất Mũi
trời- nước Cà Mau
ven sông
xanh xanh rừng tràm
rừng đước
Mốc tọa độ
Mốc xịn :) - sâu dưới mặt đấy khỏang 2m
biển cà Mau

0 nhận xét:

Đăng nhận xét