MIỀN TÂY (3) - TRÀ VINH

Trà Vinh: hàng sao cao vút, thẳng tắp rợp bóng mát, đường nhỏ còn mang dáng dấp phố cũ. Chùa Miên... bình yên câu hát xa đưa...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét