SÁCH MỚI CỦA CON GÁI DỊCHSÁCH DÀY 670 TRANG (giá 120.000). Con gái mất một tháng rưỡi để dịch. Đây là cuốn sách thứ 4 trong vòng 10 tháng qua của con gái. Chúc mừng công chúa Boom Boom của mẹ :)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét