LINH TINH LANG TANG

Gần
Anh em cãi lộn. Vô tình em vung tay trúng người anh. Nghĩ em hỗn anh tức giận thẳng tay tát em nảy đom đóm. Từ đó anh em không nhìn mặt nhau.
Người có thể đánh ta đau nhất chính là người gần ta nhất. Vì vậy đừng quá gần ai, nhỡ có lúc nào đó "vô tình gây thương tích" cho... chính mình!

Khỏang riêng
Giữa hai người rất - thân - yêu liệu có một tồn tại một khỏang riêng nào không?
Có chứ, thậm chí khỏang riêng ấy luôn hiện hữu một cách rất… riêng là khác.
Nó tạo ra sự cách biệt nhất định để mỗi người giữ được bản ngã, không bị “đồng hóa” trở thành người khác – chứ không phải là - trở - thành - nhau.
Nếu không có khoảng riêng ấy đến một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy giữa hai người là một bầu trời nặng đầy mây xám và gió lạnh, không còn là bầu trời xanh với mây trắng bình yên niềm vui dịu ngọt nhẹ nhàng.
Khỏang riêng ấy có thể gây ra cảm giác một khỏang xa cách. Nhưng mỗi lần vượt qua được cảm giác ấy họ sẽ đến gần nhau hơn.
Khoảng riêng ấy có khi làm tình trạng “vụng chèo” xảy ra . Nhưng cũng khỏang riêng ấy mang lại sự bình tĩnh “khéo chống” vượt qua những điều thái quá.
Trong cuộc đời ai cũng có lúc “vụng chèo”, nhưng “khéo chống” thì hình như không phải ai cũng biết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét