SINGAPORE (2) -MỘT GÓC KHÁC

Khu phố chị em VN "làm việc trong những HOTEL 81. Ban ngày vắng, tương đối yên tĩnh. Hàng quán phần lớn chỉ bán vào chiều tối. Nhiều quán ăn VN. Thỉnh thỏang còn nghe thấy tiếng Việt ở đây.

Khu chợ bình dân của người Mã và... chị em VN :(

0 nhận xét:

Đăng nhận xét