Cô và trò :)


Ngày 20/10 vừa qua. Đây là các bạn nghiên cứu viên trẻ của Viện, phần lớn là học trò của mình ở ĐHKHXH&NV.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét