Hà nội ngày chớm đông






Chưa bao giờ dừng lâu ở Hồ Gươm, vì ẫn coi mình là người Hà Nội. Chợt nhớ, dù năm nào cũng về đây nhưng đã 36 năm mình sống xa HN... Ghi lại khỏanh khắc này...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét