NHỮNG CUỐN SÁCH CỦA TÔI

Tác giả và tác phẩm yêu thích của mình. Mới mua lại.


Mới mua ở nhà sách hà Nội, giảm 20% :)Cả ngày dọn dẹp kệ sách, gọn gàng hơn mà không trống thêm chỗ nào... Còn 1 tủ và 2 kệ lớn chưa dọn được, lại còn bao nhiêu sách để trên cơ quan...
Mà nhà ko có chỗ nào kê thêm được tủ kệ nữa, thật là nan giải, haizzz.... ;))

Kinh nghiệm đi nhà sách của tui: vô khu giảm giá trước, tìm sách cần trước, sách mới thì xem mục lục trước và xem lướt phần nào thấy có vẻ cần cho mình... Thấy có ích thì nên mua dù biết là chưa cần ngay. Và quan trọng là... đừng mang nhiều tiền, sẽ lập tức hết sạch :)))

0 nhận xét:

Đăng nhận xét