Chó con :)


Bầy chó con nhà tui có tên Cà Phê, Pạc xỉu và Bò sữa. Được 2 tuần, mới mở mắt.
Bố: Phú Quốc thuần, mẹ: Phú Quốc lai F1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét