Hình Ba Má

Ba Má ở Hà Nội, tháng 9/1971, trước khi Ba đi Trường Sơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét