Linh tinh lang tang (9)

Người ta thường nói:

Phía sau thành công của một người đàn ông

Bao giờ cũng có một người phụ nữ.

Nghĩ,

Phía sau thất bại của một người đàn ông

Thường có nhiều người phụ nữ.

Lại nghĩ,

Sau thành công của một người phụ nữ thì sao?

- Hoặc không có một người đàn ông nào,

Người phụ nữ ấy mới chỉ thành công một nửa.

- Hoặc là có rất nhiều người đàn ông.

Người phụ nữ ấy còn hơn cả thành công!

Lại nghĩ nữa,

Sau thất bại của một người phụ nữ thì sao?

- hoặc có một người đàn ông. Nhiều người đã thất bại như thế, đừng lo!

- hoặc có nhiều người đàn ông. Sau thất bại ấy có thêm nhiều người đàn ông khác.

- Hoặc không có người đàn ông nào cả. Uh, đúng là không có một người đàn ông thực sự nào cả…


0 nhận xét:

Đăng nhận xét