DỌC ĐƯỜNG CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Không cần chú thích vì mọi lời nói đều là thừa, phải không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét