SƠN LA

 Di tích nhà tù Sơn La

 Lòng hồ thủy điện Sơn La


 Tổ máy số 5 đang vận hành (duới chân). Vị trí này sâu cách mặt đập tràn khỏang 50m :)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét