TRƯỜNG SA (1) LÊN ĐƯỜNG
 BÌNH MINH
 NGÀY MỚI
 CÂY PHONG BA
  
Trên vùng biên đảo của đất nước tất cả đều là chứng tích lịch sử về chủ quyền.

 CÔNG DÂN TRƯỜNG SA
 ĐẢO XA THÂN YÊU

 TRÁI BÀNG VUÔNG Ở TRƯỜNG SA

 LÍNH HÁT KHÔNG THUA CA SĨ CHUYÊN NGHIỆP

 BIỂN CỦA TA TRỜI CỦA TA

 TƯỞNG NIỆM
 HOA BÀNG VUÔNG

CÁC ANH NẰM LẠI BIỂN XANH...


 HÒANG HÔN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét